Bilingual English Translation – 60 – English Skill Building

Translation Exercise – 60 English Skill Building – 164 Translate the Odia, Hindi sentences to English ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ୧. ଏହି ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଅଛି। ୨. ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେହି ସାକ୍ଷୀର କୋର୍ଟରେ ବୟାନ କେଶ୍ ର ସଫଳତା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ୩. ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ … Read more

Bilingual English Translation – 59 – English Skill Building

Translation Exercise – 58 English Skill Building – 163 Translate the Odia, Hindi sentences to English ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ୧. ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଶୁଆ ପଲଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ୨. ଶୁଆମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ୩. ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ପିଜୁଳି ଖାଇଦେବେ। ୪. … Read more