Bilingual English Translation – 56 – English Skill Building

Translation Exercise – 56 English Skill Building – 159 Translate the Odia, Hindi sentences to English ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ୧. ଚୀନ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ୨. ଆମ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଟିକିଏ ଢିଲା ମାଇଲେ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟ ପଶିଆସିବେ। ୩. ଥରେ ପଶିଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲିବା କାଠିକର ପାଠ। … Read more